Anne Karin Fosstveit style=

Anne Karin Fosstveit

President Medlemsansvarlig
Torgun Sivertsen Høvik style=

Torgun Sivertsen Høvik

Sekretær
Torstein Fosstveit style=

Torstein Fosstveit

Kasserer